powered_by.png, 1 kB
Start arrow KGW
PDF Drukuj E-mail

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Osowińskiej


W roku 1927 w Woli Osowińskiej rozpoczęła działalność organizacja kobiet pod nazwą Koło Gospodyń Wiejskich. Jej założycielkami były najaktywniejsze, postępowe, mieszkanki naszej wsi. Pierwszą przewodniczącą Koła liczącego 30 członkiń została Elżbieta Malesa. Od początku, widząc wiele potrzeb w swym środowisku KGW zaczęło aktywnie działać.
Nasza wieś przed wojną była bardzo biedna gospodarstwa małe, rodziny liczne, brak pracy poza rolnictwem. Pierwsza poważna inicjatywa, która miała pomóc kobietom w okresie żniw, sprowadzała się do zorganizowania dziecińca letniego. Posiłki przygotowywały matki z własnych produktów i zanosiły dzieciom. i trzepak. Po wojnie, KGW otrzymało podobny sprzęt, ale już mechaniczny.
W tamtych czasach prawie każda rodzina uprawiała len. Aby ułatwić kobietom pracę przy jego obróbce, zakupiono międlarkę ręczną nagrodę za wzorową pracę, sprzęt, ale już mechaniczny.
Ponieważ daleko było do lekarza i apteki, Koło zorganizowało punkt apteczny. Zakupiono najpotrzebniejsze leki i opatrunki, które w razie potrzeby służyły miejscowej ludności.
Pieniądze do kasy pozyskiwano nie tylko ze składek członkowskich, ale też ze sprzedaży bułeczek, ciastek, podpiwku, lodów. Członkinie same wykonywały te przysmaki, cieszące się powodzeniem podczas różnych uroczystości i zabaw tanecznych.
Mijały lata, Koło powiększało się. Organizowano różne kursy: na początek- gotowania i żywienia rodziny, a następnie - kroju i szycia oraz trykotarski.
Inną formą działalności było sprowadzanie kurcząt i mieszanek dla drobiu.
Ponadto organizowano konkursy na najładniejsze ogródki. Gospodynie bezpłatnie otrzymywały nasiona kwiatów i warzyw.
Koło zaprenumerowało pismo pt. "Kobieta Wiejska". Członkinie wypożyczały je do domu, ale ciekawsze artykuły czytano również podczas zebrań, które odbywały się systematycznie - raz w miesiącu (w domach członkiń).
W 1948 roku została założona biblioteka, w której można było wypożyczyć książki o tematyce rolniczej i różne czasopisma. Bibliotekę prowadziła pani Genowefa Tomczak.
W latach 50-tych na zebrania przyjeżdżała instruktorka z Łukowa p.Teresa Gołębiowska. Organizacja zajmowała się też sprawami higieny. Prowadzono m.in. akcje uświadamiające mieszkańców wsi w zakresie chorób społecznych - głównie ich profilaktyki i sposobów leczenia. W ramach tej akcji dwie członkinie nieodpłatnie skorzystały z sanatorium.
Po długich staraniach w 1950 roku zostało utworzone Publiczne Przedszkole w Woli Osowińskiej.
Najbardziej ożywiona działalność KGW przypada na lata 1956-72. W tym czasie aktywnie działało również Kółko Rolnicze, które przekazywało odpisy na rzecz KGW. Ze zgromadzonych funduszy zakupiono sprzęt gospodarstwa domowego i zorganizowano po raz pierwszy jego wypożyczalnię.
W roku 1961, po zlikwidowaniu gospody, staraniem Koła utworzono klub "Ruchu", pełniący rolę ośrodka kultury (była to druga taka placówka w powiecie radzyńskim).
Członkinie KGW brały czynny udział przy budowie: drogi Wola Osowińska - Borki, Ośrodka Zdrowia, apteki. Od roku 1968 przez kolejne lata organizowały wspólny wychów kurcząt ( w miesiącach luty - marzec ), zakładały inspekty z warzywami zachęcone do tego dotacją otrzymaną z Ministerstwa Rolnictwa. Uroczyście obchodziły Dzień Kobiet. Co roku biorą udział w dożynkach. Wyróżnia je strój ludowy i własnoręcznie zrobiony wieniec.
Na przestrzeni lat Koło zorganizowało wiele wycieczek m.in.: do Lublina i Warszawy - na występy zespołu Mazowsze, na dożynki centralne i do teatru.
W latach 70-tych KGW stało się organizacją masową, wspierającą rozwój naszej wsi. Liczyło 111 członkiń (setną była pani Maria Misiaszek z Warszawy).
W planie pracy szczególną uwagę zwracano na: opiekę nad dzieckiem, sprawy organizacyjne, pracę na roli, hodowlę, gospodarstwo domowe, działalność kulturalno -oświatową, czyny na rzecz wsi.
Główne zadania to: podnoszenie wiedzy rolniczej, przyczynianie się do wzrostu poziomu życia na wsi (ukazywanie wpływu nawożenia na uprawy rolne, organizowanie wymiany ziarna siewnego. Opiekę nad kołem sprawował PZKR Radzyń - dostarczając materiały do pracy i nadzorując ją. Instruktorką była pani Genowefa Król.

 

    Koło otrzymywało liczne nagrody i wyróżnienia np.:
  • za konkurs ogródków warzywnych - opielacz ręczny - ogrodowy
  • za dobry odchów kurcząt - nagroda pieniężna 800 zł z Wydziału Rolnictwa PPRN w Radzyniu
  • za konkurs ogródków kwiatowych - 40 sadzonek róż wielkokwiatowych.
Aktywność Koła przejawiła się na wiele innych sposobów. Kobiety zdobywały wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin na kursach i szkoleniach, wdrażając je następnie w swoich domach i gospodarstwach. Kontynuowały wspólny wychów kurcząt w ilości 2000 szt. rocznie. Współpracowały z miejscowym Ośrodkiem Zdrowia. Współorganizowały życie kulturalne wsi. W roku 1978 został utworzony Zespół Śpiewaczy, który aktywnie działa do chwili obecnej. Co roku bierze udział w przeglądach pieśni ludowych na różnych szczeblach o otrzymując nagrody i wyróżnienia.
W latach 80- tych, zmieniają się kierunki i zadania KGW. Organizacja skupia 90 członkiń, które aktywnie wspierają pracę Komitetu Budowy Szkoły w Woli Osowińskiej. Nagrodę - 10 tyś. zł. za wieniec dożynkowy, przekazują na budowę szkoły. Aby zasilić konto Komitetu Budowy Szkoły członkinie KGW piekły ciasto, smażyły pączki i sprzedawały je podczas Dni Miejscowości. Organizowano też loterie i zabawy taneczne.
Zespół śpiewaczy wyjeżdżał na występy do Nałęczowa, Lubartowa, Lublina i Kazimierza. Występował na dożynkach gminnych i rejonowych. Otrzymywał nagrody i wyróżnienia.
Lubartów, 4.XII.1982r - II Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych KGW

Członkinie KG W poparły inicjatywę wykonania nagrobka dla śp. Zofii Siwieć, nauczycielki pracującej w tym środowisku od 1932 roku; zebrały datki na ten cel.
W latach 90-tych kontynuowane były formy działalności takie jak: udział w dożynkach, organizowanie wycieczek, prowadzenie^wypożyczalni naczyń odbywanie spotkań - z okazji różnych uroczystości, ale i tych codziennych.
W okresie 75 lat działalności KGW przewodniczącymi koła były panie rElżbieta Malesa, Monika Lis, Emilia Zgrajek, Maria Kożuch, Róża Lis, Stanisława Kożuch, Maria Skowron i Danuta Malesa.
Niektóre z wymienionych pełniły ważne funkcje społeczne np. Monika Lis -- radna w Radzie Powiatu i Radzie Gminy, Stanisława Kożuch - radna w Radzie Gminy, otrzymała odznakę Zasłużony Działacz Kultury.
Przez długie lata działalność Koła wspierał miejscowy nauczyciel śp. Wacław Tuwalski, który bardzo cenił społeczne zaangażowanie i codzienny trud kobiet wiejskich.

 

 
(C) 2017 Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej