powered_by.png, 1 kB
Start arrow Przyroda
PDF Drukuj E-mail

 

Środowisko naturalne


Wola Osowińska leży na skraju krain geograficznych tj. pradoliny Wieprza i równiny Łukowskiej. Miejscowość jest malowniczo położona w dolinie rzeki Bystrzycy i Bystrzycy Małej.
Dookoła wsi występują ekosystemy leśne, dominują tu bory mieszane i sosnowe, z dużym udziałem brzozy, dębu i olchy, nieskażone przemysłem o dużym zasobie runa leśnego. Na terenie naszej miejscowości występuje także duża grupy roślin, które znajdują się na liście gatunków chronionych: widłak jałowcowaty, widłak goździsty, orlik pospolity, rojnik pospolity, parzydło leśne, naparstnica zwyczajna, goryczka wąskolistna, barwinek pospolity, lilia złotogłów, podkolan biały, kruszczyk szerokolistny, gnieźnik leśny, storczyk krwisty, storczyk szerokolistny, kruszczyk szerokolistny, kopytnik pospolity, kalina koralowa, konwalia majowa oraz chronione gatunki porostów: brodaczka kępkowa, brodaczka kędzierzawa, pałka wodna, tatarak, turzyca - porastająca brzegi mokradeł, rzęsa i lilia wodna pokrywająca lustro wody. Szczególnie cenne choć niewielkie obszarowo są ekosystemy wodne to zespoły torfianek i starorzecze Bystrzycy i Bystrzycy Małej. Inną wartość twórczo-krajobrazową ma kompleks parkowo-pałacowy z wieloma gatunkami drzew sprowadzonymi w XIX wieku. Najznamienitszym drzewem jest dąb DEWAJTIS wpisany do Krajowego Rejestru Zabytków Przyrody (który ma na wysokości 130 cm 5,5 m obwodu pnia) szacowany na 600 lat. Kolejnym pomnikiem przyrody jest aleja lipowa składająca się ze 152 lip drobnolistnych - szacowany wiek ok. 200 lat. Na terenie naszej miejscowości okolicznych kompleksów leśnych występują miejsca lęgowe wielu unikalnych gatunków ptaków tj. czapli siwej (w obszarze rezerwatu Czapliniec), kurka wędrownego, kani rudej, bociana czarnego, orła bielika, dzięcioła czarnego, dzięcioła średniego i małego, rudzika, błotniki stawowe i łąkowe, pszczołojady, kobuzy, krogulce, czajki, rybitwy, rycki. Stwierdzono obecność ok. 30 gatunków ssaków, najokazalsze to: łosie, jelenie, daniele. Ostatnio w dolinie Bystrzycy i Bystrzycy Małej zadomowiły się i rozprzestrzeniły bobry. Występują także gatunki gadów i płazów. Bogactwo fauny i flory sprawia, że nasza miejscowość jak i jej okolice stają się atrakcyjne turystycznie.

 

 
(C) 2017 Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej