powered_by.png, 1 kB
Start arrow Współczesność
PDF Drukuj E-mail

 

Współczesność

 

 

Miejscowość pod względem liczby mieszkańców jest jedną z największych w gminie. Zabudowa jest proporcjonalnie zwarta. Większość ulic jest utwardzona. Do miejscowości Wola Osowińska należą dwa osiedla o nazwie Kolonia i Krzywie. Przeważa budownictwo jednorodzinne, parterowe, murowane, kryte eternitem. Jeden dom pokryty jest słomianą strzechą. Niemal wszystkie gospodarstwa posiadają od 2000 roku łącze telefoniczne oraz wodociąg od 2002 roku. Wieś z każdej strony posiada drogi wyjazdowe w kierunku sąsiednich gmin: Ulan, Wojcieszków, Kock oraz miast powiatowych Radzynia Podlaskiego i Łukowa. Odległość do drogi krajowej Lublin - Białystok wynosi około 5 km. Wieś ma stałe i bezpośrednie połączenie z miastem wojewódzkim Lublin.
Wola Osowińska jest typową wsią rolniczą. Użytki rolne zajmują około 700ha, z czego pod zasiewem znajduje się ok. 570ha. Gleby niskiej klasy, gospodarstwa rozdrobnione. Średnia gospodarstwa około 5,5ha. We wsi znajduje się 303 gospodarstwa domowe w tym 146 gospodarstw rolnych. Dominuje produkcja trzody chlewnej, w tym są gospodarstwa specjalizujące się w chowie rasy puławskiej. Rozdrobnienie gospodarstw, czyste środowisko daje szansę w przyszłości do tworzenia rolnictwa ekologicznego i gospodarstw agroturystycznych.
Wieś posiada dobrą bazę oświatową, w której skład wchodzi: Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Zespół Szkół Rolniczych. Naukę pobiera ponad 400 uczniów z czego ok. 300 to mieszkańcy Woli Osowińskiej. Szkoły mieszczą się w kompleksie nowych budynków wyposażonych w nowoczesne pracownie internetowe. Wiele obiektów naszej miejscowości powstało przy pełnym lub dużym udziale mieszkańców:

 

  • budynek drewniany z lat 30-tych XX wieku (obecnie siedziba Muzeum Regionalnego),
  • budynek murowany, w którym założona została Spółdzielnia Zdrowia (powstała jako pierwsza tego typu placówka w woj. lubelskim),
  • w latach 60-tych wybudowana została remiza strażacka, w której mieści się biblioteka i agencja pocztowa prowadzona przez GOK,
  • w 1978 roku oddany został do użytku piętrowy budynek, w którym znajduje się do dnia dzisiejszego apteka.
Na terenie wsi funkcjonuje Gminna Spółdzielnia, która posiada własne obiekty handlowo - usługowe: sklepy, młyn gospodarczy oraz bazę magazynową. Obok sklepów GS znajduje się sieć sklepów prywatnych.
W Woli Osowińskiej prowadzi działalność:
  • " Zakład Usługowo - Handlowy Transport - Import - Export Zbigniew Kożuch
  • " Firma Handlowo - Usługowa Izabela Smogorzewska
  • " Piekarnia Bogdan Smogorzewski
  • " Apteka Kowal Krystyna
  • " Praktyka Lekarza Rodzinnego Lidia Lipko
  • "Gorzelnia"
 
(C) 2017 Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej