powered_by.png, 1 kB
Start arrow Historia
PDF Drukuj E-mail

 

Historia Gminnego Ośrodka Kultury W Woli Osowińskiej

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej utworzono uchwałą Gminnej Rady Narodowej w styczniu 1976 roku. Jego pierwszym dyrektorem oraz organizatorem została nauczycielka Szkoły Podstawowej w Woli Osowińskiej Pani Irena Skowron. Umiejscowienie GOK w Woli Osowińskiej spowodowane było tym , iż była to wówczas najbardziej zaangażowana kulturalnie i społecznie wieś na terenie Gminy Borki.
Siedzibą ośrodka stał się Dom Ludowy w Woli Osowińskiej. Pani Irena od początku nawiązała współpracę z klubami "Ruch" i Klubami Rolnika pracującymi na terenie gminy, kołami gospodyń wiejskich oraz organizacjami młodzieżowymi. Pani Irena borykała się z wieloma trudnościami: materialnymi i społeczno - politycznymi.
Rozpoczęła pracę z grupą dziecięco - młodzieżową co dało podwaliny zespołu folklorystycznego, który z krótkimi przerwami prowadzi do chwili obecnej.
W roku 1977 zaczęły wiązać się grupy śpiewacze przy Kołach Gospodyń Wiejskich w Sitnie, Woli Osowińskiej, Osownie, Krasewie, Woli Chomejowej, które jako zespoły śpiewacze KGW działają do dnia dzisiejszego. Zespoły te aktywnie włączały się w życie kulturalne gminy oraz województwa. Brały udział w Gminnych Dożynkach, Świętach Ludowych, przeglądach i konkursach. Były też zapraszane na imprezy wojewódzkie i ogólnopolskie do: Warszawy, Ostrowa Lubelskiego, Józefowa nad Wisłą, Końskowoli, Kraśnika, Nałęczowa.
Do grona w/w zespołów w roku 1993 dołączył zespół z Maruszewca, a w 1996 zespoły z Nowin i Olszewnicy.
Po Pani Irenie Skowron kierownictwo placówką objął na niecały rok Pan Z. Plapis. Następnie w 1978 roku dyrektorem została Pani Barbara Grudzień, która przyczyniła się do ożywienia działalności zespołów śpiewaczych. Nawiązała współpracę z młodzieżą.
W roku 1980 dyrektorem została Pani Alina Kryjak, która rozpoczęła remont budynku GOK-u oraz zaczęła tworzyć kabaret młodzieżowy, który występował na kilku imprezach gminnych, takich jak: Święto Ludowe, 1 Maja czy Wojewódzki Bal Mistrzów Sportu.
Kolejnym dyrektorem był Pan Andrzej Tetlak, który funkcję tę sprawował do 1986 roku. Kontynuował remont siedziby ośrodka, doposażył placówkę w sprzęt techniczny (fotograficzny, nagłaśniający, kamerę filmową).
W roku 1986 zainicjował obchody Dni Woli Osowińskiej, które odbywały się wówczas pod hasłem "ŚWIATU POKÓJ - WOLI SZKOŁA". Była to trzydniowa impreza prezentująca dorobek kulturalny gminy. W obchody "Dni Woli Osowińskiej" włączało się całe społeczeństwo Woli Osowińskiej.
Od września 1986 roku funkcję pełniącego obowiązki dyrektora objąłem ja - Andrzej Kosek. Z półroczną przerwą w roku 1987 - kiedy to dyrektorem został Pan Marek Pancewicz, pełnię tę funkcję do dzisiaj.
Kontynuowałem prace remontowe GOK-u oraz rozpocząłem rozbudowę remizy strażackiej dla potrzeb GOK-u. Do roku 1990 systematycznie GOK był doposażany w sprzęt techniczny: magnetowid, kamerę video, sprzęt nagłaśniający i fotograficzny oraz sceną widowiskową, który służy do chwili obecnej.
Za główny cel pracy GOK-u przyjąłem ochronę, dokumentowanie oraz popularyzację kultury ludowej nie zapominając o innych dziedzinach sztuki, takich jak taniec, teatr, muzyka, kultura żywego słowa, fotografia i sztuka filmowa.
GOK w 1987 roku nawiązał współpracę z nauczycielami Szkół Podstawowych w Woli Osowińskiej i Borkach, co zaowocowało powstaniem "Kabaretu Starszych Panien" - późniejszy "Sęk" oraz objął patronat nad dziecięcym kabaretem "Kameleon" działającym przy Szkole Podstawowej w Borkach. Twórcą tekstów oraz reżyserem programów dla obu kabaretów był Pan Tomasz Konarski - polonista ze Szkoły Podstawowej w Borkach. Debiut artystyczny "Kabaretu Starszych Panien" odbył się w 1988 roku na Ogólnopolskim Przeglądzie Kabaretów w Poznaniu, gdzie nasz zespół był jednym z dwóch laureatów tej imprezy.
W tym samym roku na Ogólnopolskich Spotkaniach Kabaretów Wiejskich w Chełmie Kabaret otrzymał III nagrodę oraz nagrodę za Najbardziej Udany Debiut, a także T. Konarski otrzymał nagrodę za najlepsze teksty.
Również w 1988 roku Kabaret wystąpił w Budzyniu na "Pegeerowskich Igraszkach Humoru i Satyry", gdzie zdobył "Podkowę Szczęścia" i "Krzywe zwierciadło".
W 1989 roku z programem "Szpital na peryferiach" Kabaret otrzymał na Ogólnopolskich Spotkaniach Kabaretów Wiejskich w Chełmie III nagrodę, Pan T. Konarski nagrodę za najlepsze teksty oraz Andrzej Kosek za "Osobowość Kabaretową".
Na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Amatorskich w kategorii Kabaret - zespół nasz otrzymał II nagrodę.
W 1990 roku za program "Na rozdrożu" otrzymaliśmy wyróżnienie na Ogólnopolskich Spotkaniach Kabaretów w Chełmie, a Pan T. Konarski tradycyjnie już nagrodę za najlepsze Teksty.
Uwieńczeniem pracy Kabaretu był rok 1991, który to przyniósł występy w Teatrze Wsi Polskiej w Warszawie, GRAND PRIX Ogólnopolskich Spotkań Kabaretów Wiejskich w Chełmie oraz dwie nagrody indywidualne dla Pana Konarskiego (za teksty) i dla Andrzeja Koska (za aktorstwo i osobowość kabaretową), a także nagrodę na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie.
Kabaret nasz przez te kilka lat swej działalności występował na scenach całej Polski, uświetniając imprezy gminne, wojewódzkie i ogólnopolskie.
Chciałbym tu serdecznie podziękować autorowi tekstów oraz koleżankom artystkom kabaretowym: Urszuli Oprawskiej (Abdulajew), Jolancie Guz, Marii Paszkowskiej (Kosek), Jolancie Skowron, Bożenie Żeleźnik (Skowron), Małgorzacie Górnej, Agnieszce Kochańskiej, Wioletcie Frączek, Edycie Frączek (Wójcik), Magdzie Łęcickiej także Markowi Bernatowi Adamowi Kożuchowi za współpracę i to, że swoimi występami przyczynili się do rozsławienia dobrego imienia Gminy Borki.
W późniejszych latach były jeszcze próby reaktywowania Kabaretu, do którego dołączył Jacek Musiatowicz i kilka młodych osób.
Kabaret "Kameleon" prowadzony przez Pana Tomasza Konarskiego największe sukcesy święcił w latach 1989-91 występując na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Satyrycznych w Biskupcu gdzie otrzymał I nagrodę. Występował również w teatrze Wsi Polskiej w Warszawie, na przeglądach wojewódzkich dziecięcych zespołów teatralnych i wielu, wielu innych imprezach.
Chlubną kartą pracy Gminnego Ośrodka Kultury jest działalność zespołów śpiewaczych.
W 1980 roku Zespół Śpiewaczy z Woli Osowińskiej na XIV Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą zdobył I nagrodę. Zaś w 1995 roku - wyróżnienie.
W 1986 roku Zespół Śpiewaczy z Krasewa na XX Festiwalu wyśpiewał III nagrodę.
W 1988 roku na XXII Festiwalu Pani Genowefa Więckowska - solistka zespołu z Woli Chomejowej zdobyła I nagrodę.
Bronisław Kuśmierowski śpiewak z Krasewa w 1991 roku również zdobył I nagrodę.
W 1998 roku Zespół Śpiewaczy z Maruszewca wyśpiewał wyróżnienie na w/w Festiwalu.
W roku 2002 na XXXVI Festiwalu II nagrodę otrzymał zespól "Kropki" wraz z Mistrzynią Panią Leokadią Kożuch oraz Pani Leokadia Kożuch jako solistka zdobyła III nagrodę.
Poza śpiewaniem pieśni ludowych zespoły te w większości zajmują się tworzeniem teatru obrzędowo - ludowego.
Zespół z Woli Osowińskiej w roku 1980 pod kierunkiem Pana Wacława Tuwalskiego przygotował widowisko obrzędowe "Wesele sprzed stu lat", z którym występował na przeglądach w Nałęczowie, Kraśniku, Kazimierzu oraz Lubartowie. Zespół przygotowywał widowiska "Cochranie lnu", "Wigilia", z którym występował na wielu scenach.
Zespół z Woli Chomejowej przygotował takie widowiska jak: "Pieczenie chleba", "Cygany", "Porządki", "Wieczór Wielkoczwartkowy", "Praczki", z którym występował na wielu przeglądach teatralnych. Największym sukcesem tego zespołu było zaproszenie go do Muzeum Etnograficznego do Torunia.
Zespół z Maruszewca opracował widowiska: "Wigilia", "Chodzenie po włóczebnym" oraz "Odmieniec", które prezentował na scenie w Nałęczowie, Domu Twórczości Ludowej w Lublinie, w Radzyniu Podlaskim, Piotrowicach i innych.
Zespół z Osowna z widowiskiem "Wianuszki" występował na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie, Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.
Teatr Wiejski z Sitna przygotowywał wiele widowisk w swej wieloletniej działalności. A z widowiskami "Piąty nieboszczyk", "Ojcowizna", "Zawierucha", "Gorzałka" i "Wojskowa kuracja" po przejściu wszelkich eliminacji był na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wiejskich w Stoczku Łukowskim, a następnie w Tarnogrodzie, gdzie zawsze był wysoko oceniany. Ukoronowaniem pracy Zespołu był występ w Tatrze Wsi Polskiej w Warszawie oraz w Teatrze "STUDIO" na dużej scenie z widowiskiem "Zawierucha", gdzie otrzymał od widowni złożonej ze studentów szkół teatralnych "owacje na stojąco".
Teatr Wiejski z Krasewa stworzył wiele niezapomnianych widowisk obrzędowych i obyczajowych, takich jak "Wesele", "Wieczór wigilijny", "Swaty", "Snucie krosien", "Chrzciny", "W starym piecu diabeł pali", "Trudna ożeniaczka", z którymi pięciokrotnie był Laureatem Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie po przejściu wszystkich szczebli eliminacji powiatowych, wojewódzkich i regionalnych.
W działalności teatralnej GOK-u za sukces musimy sobie przypisać, iż zdarzyły się lata, że na Wojewódzkich Przeglądach w Nałęczowie na 14 zespołów z całego województwa lubelskiego - 5 było z naszej gminy. A zespoły z Sitna i Krasewa są zaliczane do najlepszych w Polsce.
Serdecznie dziękuję wszystkim Paniom i Panom z zespołów śpiewaczych i teatralnych, a szczególnie ich kierowniczkom, Paniom: Marii Osiak, śp. Janinie Zalewskiej, Stanisławie Kożuch, śp. Janinie Bober, śp. Helenie Frączek, Jadwidze Marchwiak, Urszuli Marzec, Marii Stefaniak, Genowefie Jończak i Ewie Zalech.
Folklorystyczny Zespół Dziecięcy "Kropki" działa z przerwami od początku istnienia GOK-u prowadzony przez Panią Irenę Skowron. Wielokrotnie występował na imprezach organizowanych w powiecie i województwie. Brał udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Kolędniczych w Batorzu w 2001 r., w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu w 2002 r. i w Biesiadzie Weselnej w Węgrowie w 2002 r.
Inne dziedziny pracy GOK-u to prace z zespołami tanecznymi prowadzonymi przez Panią A. Kryjak, chór prowadzony przez Panią J. Begińską, zespoły wokalne prowadzone przez Panią A. Kochańską i Pana J. Musiatowicza oraz grupy teatralne prowadzone przez Pana A. Miaskowskiego i Pana A. Koska.
W celu popularyzowania filmu i fotografii od 1986 r. do 1992 r. działał Dyskusyjny Klub Filmowy "Barabas" oraz kółko fotograficzne, które zorganizowało dwa plenery dla fotografów z całej Polski.
Gminny Ośrodek Kultury był i jest organizatorem wielu imprez gminnych i powiatowych takich jak: Dni Miejscowości, Festyny Sportowo-Rekreacyjne, Dożynki, Święta Ludowe, imprezy okolicznościowe, konkursy recytatorskie, przeglądy teatralne oraz zespołów śpiewaczych.
Organizuje warsztaty tkacko-hafciarskie oraz plastyki obrzędowej, kursy i szkolenia w zakresie agroturystyki i gospodarstwa domowego, letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży (w tym wyjazdy na obozy szkoleniowo-wypoczynkowe do Karpacza, Białego Dunajca, Uścimowa oraz wycieczki turystyczno-krajoznawcze).
Włączamy się aktywnie w akcją: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pomoc dla powodzian, itp.

 

 • Obecnie dopracowaliśmy się kilku cyklicznych imprez:
 • Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Bożonarodzeniowej,
 • Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego,
 • Mały Konkurs Recytatorski,
 • Spotkania z Pieśnią i Tradycją Wielkopostną,
 • Regionalne Eliminacje Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych,
 • Spotkania Teatrów Wiejskich "Teatr w Opłotkach".

GOK w swej działalności nawiązał współpracę z: Polską Akademią Nauk - Działem Etnograficznym, Uniwersytetem Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Zarządem Głównym STL, Towarzystwem Kultury Teatralnej, Towarzystwem Ludoznawczym, Krajowym Domem Twórczości Ludowej, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Ponadto współpracuje z Towarzystwem Regionalnym, ze szkołami na terenie gminy.
Uhonorowaniem pracy GOK-u jest wiele dyplomów oraz podziękowań od wielu instytucji. Do najcenniejszych należą: Dyplom Honorowy przyznany przez Ministra Kultury i Sztuki Aleksandra Krawczuka w roku 1989, Ministra Zdzisława Podkańskiego przyznany w roku 1996 oraz dyplom i medal przyznany przez Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej "Za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury teatralnej" w roku 1989.
Kończąc jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim członkom zespołów - tym najmłodszym i tym sędziwym. Również tym, którzy pozostając w mojej wdzięcznej pamięci odeszli:
 • Ś.p. Monice Misiak, która zginęła śmiercią tragiczną wracając z Festiwalu w Kazimierzu
 • Ś.p. Helenie Frączek, która w przeddzień dożynek zginęła śmiercią tragiczną
 • Ś.p. Janinie Zalewskiej
 • Ś.p. Eugeniuszowi Zgrajce.

Również dziękuję moim poprzednikom dyrektorom wymienionym wcześniej oraz pracownikom i współpracownikom: Mariannie Skowron (Kalickiej), Elżbiecie Skowron (Deleżuch),Teofilowi Czerwonce, Dariuszowi Piekarskiemu, Jadwidze Bagińskiej, Danucie Malesie, Irenie Skowron, Alinie Kryjak, Wioletcie Trączek, Alfredowi Miaskowskiemu, Tomaszowi Konarskiemu, Adamowi Kożuchowi, Agnieszce Kochańskiej, Jackowi Musiatowiczowi, Wandzie Gajdzie - wieloletniej księgowej oraz Annie Kaczor i ś.p. Zofii Skowron.
Zdaję sobie sprawę, że historia ta nie jest doskonała, pomija wiele faktów z działalności GOK-u, jednak starałem się przekazać Państwu najistotniejsze wydarzenia z 30 - letniej działalności naszej placówki.
Pisząc tę historię opierałem się na dokumentacji GOK-oraz własnej pamięci.

 

 
(C) 2017 Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej